X بستن تبلیغات

♥رمانی ها♥ - 95-رمان روزای بارونی

رمان

رمان های جدید

رمان عاشقانه

رمان جدید
خواندن رمان

104 روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ | 11:23 | نويسنده : سارا

103روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ | 9:37 | نويسنده : سارا
و اینم سه تا پست اخر و پایان روزای بارونی


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

102روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ | 9:35 | نويسنده : سارا

101روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ | 9:34 | نويسنده : سارا

100روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ | 9:33 | نويسنده : سارا

98روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ | 9:31 | نويسنده : سارا

97روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ | 9:29 | نويسنده : سارا

96روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ | 9:29 | نويسنده : سارا
نیما طرلان احسانو طناز


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

95روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ | 9:28 | نويسنده : سارا

94روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ | 9:27 | نويسنده : سارا

93روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ | 9:6 | نويسنده : سارا
بچه ها ارادو ویولت 5 تا پست با هم


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

92روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ | 15:14 | نويسنده : سارا

91روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ | 15:13 | نويسنده : سارا

90روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ | 15:12 | نويسنده : سارا

89روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ | 15:11 | نويسنده : سارا

88روزای بارونی

تاريخ : دوشنبه یکم مهر ۱۳۹۲ | 19:9 | نويسنده : سارا
ارشاویر و توسکا

ارتان و ترسا


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

روزای بارونی87

تاريخ : دوشنبه یکم مهر ۱۳۹۲ | 19:8 | نويسنده : سارا

86 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۲ | 11:59 | نويسنده : سارا

85 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۲ | 11:53 | نويسنده : سارا
ببخشید مسافرت بودم اینم پستا

نیماو طرلان


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

84 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 0:34 | نويسنده : سارا

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 0:11 | نويسنده : سارا
یه پست دیگه هم هست اما نمیتونم وارد نودو هشتیا

بشم به محض وارد شدن  میزارم
سایر قسمت های این رمان

83روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 0:11 | نويسنده : سارا

82 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 0:4 | نويسنده : سارا

80 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 0:3 | نويسنده : سارا

81 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 0:3 | نويسنده : سارا

79 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 0:2 | نويسنده : سارا

78 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 0:0 | نويسنده : سارا

77 روزای بارونی

تاريخ : شنبه نهم شهریور ۱۳۹۲ | 13:6 | نويسنده : سارا

76 روزای بارونی

تاريخ : شنبه نهم شهریور ۱۳۹۲ | 13:3 | نويسنده : سارا

75 روزای بارونی

تاريخ : جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 19:23 | نويسنده : سارا
اینم از این ارادو ویولت


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

74 روزای بارونی

تاريخ : جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 19:22 | نويسنده : سارا

73 روزای بارونی

تاريخ : جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 19:19 | نويسنده : سارا
ارتانو ترسا

ویولت و اراد


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

72 روزای بارونی

تاريخ : جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 19:15 | نويسنده : سارا

71 روزای بارونی

تاريخ : جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 19:13 | نويسنده : سارا
ارتانو ترسا

عزیزم برو توی شماره ی 95 همه پستا هستش


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

68 روزازای بارونی

تاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲ | 1:3 | نويسنده : سارا
این پست جا موند ببخشید اول اینو بخونیین بعد توسکا و ارشاویر البته اینم توسکاو ارشاویره


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

70 روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲ | 0:42 | نويسنده : سارا

69 روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲ | 0:41 | نويسنده : سارا
بدویین اومد ارشاویرو توسکا انقدر خوشحالم که دستم میلرزهههههههههه


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

67روزای بارونی

تاريخ : شنبه دوم شهریور ۱۳۹۲ | 11:40 | نويسنده : سارا

66روزای بارونی

تاريخ : شنبه دوم شهریور ۱۳۹۲ | 11:38 | نويسنده : سارا
خ.اهش میکنم دست من نیست که هما نذاشته بود

نیما و ظرلان


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

روزای بارونی65

تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲ | 0:10 | نويسنده : سارا
ارادو ویولت

مگه امیر هک کرده که بهش بگم اه .

راستی هما گفته به دلیل دانشگاش زیاد نمیاد سایت اینم پست جدید


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

64 روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ | 11:52 | نويسنده : سارا

63 روزای بارونی

تاريخ : دوشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۲ | 21:44 | نويسنده : سارا
اینم از این کچلممممم کردین

ترسا و ارتان

ویولت و اراد


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

62روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۲ | 1:59 | نويسنده : سارا

روزای بارونی61

تاريخ : یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۲ | 1:58 | نويسنده : سارا

60روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۹۲ | 14:32 | نويسنده : سارا

59روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۹۲ | 14:31 | نويسنده : سارا

58روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۹۲ | 14:29 | نويسنده : سارا

57روزای برونی

تاريخ : چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ | 12:36 | نويسنده : سارا

56روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ | 12:35 | نويسنده : سارا

55روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ | 12:34 | نويسنده : سارا

رمان روزهای بارانی

تاريخ : شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ | 10:17 | نويسنده : امیر.اخر
نام کتاب : روزهای بارانی


 نویسنده : مریم هاشمی


 خلاصه داستان :


قدم میزدم و چیزی از اطرافم رو حس نمی کردم ، سرم پایین ، نگام به زمین و فکرم تو آسمونا

بود…ریختن برگای زرد و نارنجی بھم نشون می دادن که پاییز از راه رسیده… لبخند محوی رو

لبام نقش بست.سرمو تکونی دادم و قدم بعدی رو آروم برداشتم برای یه لحظه پشت سرم رو

نگاھی کردم تازه فھمیدم چقدر ازش دور شدم… نفسی کشیدم و به راھم ادامه دادم ، رسیدم

به ھمونجا ھمون نیمکت چوبی داخل پارک که رو به استخر مرغابی ھا بود…. میخواستم از اول

ھمه چیز رو دوباره برای خودم یادآوری کنم …

خورشید غروب کرده بود ، نشستم و کیف کوچیک خاکی رنگم رو سمت دیگه ی نیمکت گذاشتم.

ھوا سرد بود، سوز باد گونه ھامو قرمز می کرد ، شال رو بیشتر دور صورتم پیچیدم و دستامو به

ھم می سابیدم ، نگاھم به مرغابی ھای سفید خاکستری بود… طبق عادت ھمیشگی ،

عصرھا به ھمین پارک اومدم… تنھایی رو خیلی دوست داشتم ، چه تو خونه ،چه دانشگاه و

خلاصه ھر جای دیگه دوست داشتم تنھا باشم… دختری بودم که از قشر تقریبا مرفه جامعه به

حساب می اومدم . سال اول دانشگاه بود وخیلی خوشحال بودم اما امان از تنهایی...


دانلودرمان روزهای بارونی در ادامه مطلب...


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان
سایر قسمت های این رمان

54روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ | 23:0 | نويسنده : سارا

53روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ | 15:39 | نويسنده : سارا

51 روزای بارونی

تاريخ : جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ | 13:40 | نويسنده : سارا

50 روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۲ | 10:41 | نويسنده : سارا

49روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۲ | 11:57 | نويسنده : سارا

48 روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۲ | 11:56 | نويسنده : سارا

47روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲ | 12:8 | نويسنده : سارا
احسانو طناز.ارشاویرو توسکا و در اخرر ارتانو ترسا

Detect language » Hungarian

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

46روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲ | 11:54 | نويسنده : سارا
ارادو ویولت

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

44روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲ | 11:53 | نويسنده : سارا
ارادو ویولت این پستا زیادن

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

45روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲ | 11:53 | نويسنده : سارا
ارادو ویوات

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

43روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲ | 11:50 | نويسنده : سارا
بدویییییین ارتان و ترساا

Detect language » Hungarian

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

42روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ | 0:10 | نويسنده : سارا
ارتان و ترساااااااااااااااا

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

38 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دوم تیر ۱۳۹۲ | 1:6 | نويسنده : سارا

37روزای بارونی

تاريخ : شنبه یکم تیر ۱۳۹۲ | 11:31 | نويسنده : سارا

36روزای بارونی

تاريخ : شنبه یکم تیر ۱۳۹۲ | 11:30 | نويسنده : سارا
بدوییین هما پست جدید گذاشته


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

35روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ | 0:29 | نويسنده : سارا

34 روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ | 0:24 | نويسنده : سارا
اینم پست 34 روزای بارونی خانوم پور اصفهانی


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

33روزای بارونی

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 11:5 | نويسنده : سارا

32روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 11:21 | نويسنده : سارا

خیلی خب بدوییین که روزای بارونی اومد


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

روزای بارونی 30.31

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 14:6 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 29

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 14:5 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 27

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 14:4 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 28

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 14:4 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 25

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 14:3 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 26

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 14:3 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 24

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 14:1 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 23

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 14:1 | نويسنده : سارا

روزای بارونی22

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 14:0 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 20

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:59 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 21

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:59 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 18

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:58 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 19

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:58 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 17

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:57 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 16

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:57 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 15

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:56 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 14

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:56 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 13

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:55 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 12

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:55 | نويسنده : سارا

روزای بارونی 11

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:54 | نويسنده : سارا
ساعت مچی دخترانه گوچی طرح LOVE

پدیده بی نظیر و تکرار نشدنی کمپانی محبوب Gucci
طراحی بی نظیر، ظرافت خیره کننده …
با بند چرم و آویز قلب بسیارزیبا.
برای تقدیم کردن به آنان که دوستشان دارید...
ساعت برگزیده معتبرترین مجله های دنیا!
برای اولین بار در ایران...

قیمت با تخفیف ویِژه : 28,000 تومان


توضیحات کالا

خرید محصول