♥رمانی ها♥ - 95-رمان روزای بارونی

رمان

رمان عاشقانه ایرانی

رمان مخصص موبایل

دانلود رمان

رمان جدید
خواندن رمان

بزرگ وکوچک کردن متن

104 روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 11:23 | نويسنده : امیر

103روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 9:37 | نويسنده : امیر
و اینم سه تا پست اخر و پایان روزای بارونی


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

102روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 9:35 | نويسنده : امیر

101روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 9:34 | نويسنده : امیر

100روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 9:33 | نويسنده : امیر

98روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 9:31 | نويسنده : امیر

97روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 9:29 | نويسنده : امیر

96روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 9:29 | نويسنده : امیر
نیما طرلان احسانو طناز


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

95روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 9:28 | نويسنده : امیر

94روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 9:27 | نويسنده : امیر

93روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه سوم مهر 1392 | 9:6 | نويسنده : امیر
بچه ها ارادو ویولت 5 تا پست با هم


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

92روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه دوم مهر 1392 | 15:14 | نويسنده : امیر

91روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه دوم مهر 1392 | 15:13 | نويسنده : امیر

90روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه دوم مهر 1392 | 15:12 | نويسنده : امیر

89روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه دوم مهر 1392 | 15:11 | نويسنده : امیر

88روزای بارونی

تاريخ : دوشنبه یکم مهر 1392 | 19:9 | نويسنده : امیر
ارشاویر و توسکا

ارتان و ترسا


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

روزای بارونی87

تاريخ : دوشنبه یکم مهر 1392 | 19:8 | نويسنده : امیر

86 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 | 11:59 | نويسنده : امیر

85 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 | 11:53 | نويسنده : امیر
ببخشید مسافرت بودم اینم پستا

نیماو طرلان


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

84 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور 1392 | 0:34 | نويسنده : امیر

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور 1392 | 0:11 | نويسنده : امیر
یه پست دیگه هم هست اما نمیتونم وارد نودو هشتیا

بشم به محض وارد شدن  میزارم
سایر قسمت های این رمان

83روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور 1392 | 0:11 | نويسنده : امیر

82 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور 1392 | 0:4 | نويسنده : امیر

80 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور 1392 | 0:3 | نويسنده : امیر

81 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور 1392 | 0:3 | نويسنده : امیر

79 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور 1392 | 0:2 | نويسنده : امیر

78 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دهم شهریور 1392 | 0:0 | نويسنده : امیر

77 روزای بارونی

تاريخ : شنبه نهم شهریور 1392 | 13:6 | نويسنده : امیر

76 روزای بارونی

تاريخ : شنبه نهم شهریور 1392 | 13:3 | نويسنده : امیر

75 روزای بارونی

تاريخ : جمعه هشتم شهریور 1392 | 19:23 | نويسنده : امیر
اینم از این ارادو ویولت


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

74 روزای بارونی

تاريخ : جمعه هشتم شهریور 1392 | 19:22 | نويسنده : امیر

73 روزای بارونی

تاريخ : جمعه هشتم شهریور 1392 | 19:19 | نويسنده : امیر
ارتانو ترسا

ویولت و اراد


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

72 روزای بارونی

تاريخ : جمعه هشتم شهریور 1392 | 19:15 | نويسنده : امیر

71 روزای بارونی

تاريخ : جمعه هشتم شهریور 1392 | 19:13 | نويسنده : امیر
ارتانو ترسا

عزیزم برو توی شماره ی 95 همه پستا هستش


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

68 روزازای بارونی

تاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور 1392 | 1:3 | نويسنده : امیر
این پست جا موند ببخشید اول اینو بخونیین بعد توسکا و ارشاویر البته اینم توسکاو ارشاویره


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

70 روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور 1392 | 0:42 | نويسنده : امیر

69 روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور 1392 | 0:41 | نويسنده : امیر
بدویین اومد ارشاویرو توسکا انقدر خوشحالم که دستم میلرزهههههههههه


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

67روزای بارونی

تاريخ : شنبه دوم شهریور 1392 | 11:40 | نويسنده : امیر

66روزای بارونی

تاريخ : شنبه دوم شهریور 1392 | 11:38 | نويسنده : امیر
خ.اهش میکنم دست من نیست که هما نذاشته بود

نیما و ظرلان


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

روزای بارونی65

تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | 0:10 | نويسنده : امیر
ارادو ویولت

مگه امیر هک کرده که بهش بگم اه .

راستی هما گفته به دلیل دانشگاش زیاد نمیاد سایت اینم پست جدید


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

64 روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 | 11:52 | نويسنده : امیر

63 روزای بارونی

تاريخ : دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392 | 21:44 | نويسنده : امیر
اینم از این کچلممممم کردین

ترسا و ارتان

ویولت و اراد


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

62روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه سیزدهم مرداد 1392 | 1:59 | نويسنده : امیر

روزای بارونی61

تاريخ : یکشنبه سیزدهم مرداد 1392 | 1:58 | نويسنده : امیر

60روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه دهم مرداد 1392 | 14:32 | نويسنده : امیر

59روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه دهم مرداد 1392 | 14:31 | نويسنده : امیر

58روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه دهم مرداد 1392 | 14:29 | نويسنده : امیر

57روزای برونی

تاريخ : چهارشنبه نهم مرداد 1392 | 12:36 | نويسنده : امیر

56روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه نهم مرداد 1392 | 12:35 | نويسنده : امیر

55روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه نهم مرداد 1392 | 12:34 | نويسنده : امیر

رمان روزهای بارانی

تاريخ : شنبه پنجم مرداد 1392 | 10:17 | نويسنده : admin
نام کتاب : روزهای بارانی


 نویسنده : مریم هاشمی


 خلاصه داستان :


قدم میزدم و چیزی از اطرافم رو حس نمی کردم ، سرم پایین ، نگام به زمین و فکرم تو آسمونا

بود…ریختن برگای زرد و نارنجی بھم نشون می دادن که پاییز از راه رسیده… لبخند محوی رو

لبام نقش بست.سرمو تکونی دادم و قدم بعدی رو آروم برداشتم برای یه لحظه پشت سرم رو

نگاھی کردم تازه فھمیدم چقدر ازش دور شدم… نفسی کشیدم و به راھم ادامه دادم ، رسیدم

به ھمونجا ھمون نیمکت چوبی داخل پارک که رو به استخر مرغابی ھا بود…. میخواستم از اول

ھمه چیز رو دوباره برای خودم یادآوری کنم …

خورشید غروب کرده بود ، نشستم و کیف کوچیک خاکی رنگم رو سمت دیگه ی نیمکت گذاشتم.

ھوا سرد بود، سوز باد گونه ھامو قرمز می کرد ، شال رو بیشتر دور صورتم پیچیدم و دستامو به

ھم می سابیدم ، نگاھم به مرغابی ھای سفید خاکستری بود… طبق عادت ھمیشگی ،

عصرھا به ھمین پارک اومدم… تنھایی رو خیلی دوست داشتم ، چه تو خونه ،چه دانشگاه و

خلاصه ھر جای دیگه دوست داشتم تنھا باشم… دختری بودم که از قشر تقریبا مرفه جامعه به

حساب می اومدم . سال اول دانشگاه بود وخیلی خوشحال بودم اما امان از تنهایی...


دانلودرمان روزهای بارونی در ادامه مطلب...


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان
سایر قسمت های این رمان

54روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه دوم مرداد 1392 | 23:0 | نويسنده : امیر

53روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه دوم مرداد 1392 | 15:39 | نويسنده : امیر

51 روزای بارونی

تاريخ : جمعه بیست و هشتم تیر 1392 | 13:40 | نويسنده : امیر

50 روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392 | 10:41 | نويسنده : امیر

49روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم تیر 1392 | 11:57 | نويسنده : امیر

48 روزای بارونی

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم تیر 1392 | 11:56 | نويسنده : امیر

47روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر 1392 | 12:8 | نويسنده : امیر
احسانو طناز.ارشاویرو توسکا و در اخرر ارتانو ترسا

Detect language » Hungarian

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

46روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر 1392 | 11:54 | نويسنده : امیر
ارادو ویولت

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

44روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر 1392 | 11:53 | نويسنده : امیر
ارادو ویولت این پستا زیادن

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

45روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر 1392 | 11:53 | نويسنده : امیر
ارادو ویوات

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

43روزای بارونی

تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر 1392 | 11:50 | نويسنده : امیر
بدویییییین ارتان و ترساا

Detect language » Hungarian

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

42روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه نهم تیر 1392 | 0:10 | نويسنده : امیر
ارتان و ترساااااااااااااااا

Detect language » Hungarian


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

38 روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه دوم تیر 1392 | 1:6 | نويسنده : امیر

37روزای بارونی

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:31 | نويسنده : امیر

36روزای بارونی

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:30 | نويسنده : امیر
بدوییین هما پست جدید گذاشته


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

35روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 | 0:29 | نويسنده : امیر

34 روزای بارونی

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 | 0:24 | نويسنده : امیر
اینم پست 34 روزای بارونی خانوم پور اصفهانی


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

33روزای بارونی

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 | 11:5 | نويسنده : امیر

32روزای بارونی

تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 | 11:21 | نويسنده : امیر

خیلی خب بدوییین که روزای بارونی اومد


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

روزای بارونی 30.31

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 14:6 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 29

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 14:5 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 27

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 14:4 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 28

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 14:4 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 25

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 14:3 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 26

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 14:3 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 24

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 14:1 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 23

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 14:1 | نويسنده : امیر

روزای بارونی22

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 14:0 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 20

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 13:59 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 21

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 13:59 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 18

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 13:58 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 19

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 13:58 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 17

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 13:57 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 16

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 13:57 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 15

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 13:56 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 14

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 13:56 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 13

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 13:55 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 12

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 13:55 | نويسنده : امیر

روزای بارونی 11

تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 13:54 | نويسنده : امیر