♥رمانی ها♥ - رمان اگه گفتی من کی ام

رمان

رمان عاشقانه ایرانی

رمان مخصص موبایل

دانلود رمان

رمان جدید
خواندن رمان

بزرگ وکوچک کردن متن

رمان اگه گفتی من کیم11

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:9 | نويسنده : امیر

رمان اگه گفتی من کیم


قسمت آخر


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان

رمان اگه گفتی من کیم10

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:8 | نويسنده : امیر

رمان اگه گفتی من کیم9

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:7 | نويسنده : امیر

رمان اگه گفتی من کیم8

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:6 | نويسنده : امیر

رمان اگه گفتی من کیم7

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:5 | نويسنده : امیر

رمان اگه گفتی من کیم6

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:4 | نويسنده : امیر

رمان اگه گفتی من کیم5

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:3 | نويسنده : امیر

رمان اگه گفتی من کیم4

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:2 | نويسنده : امیر

رمان اگه گفتی من کیم4

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:0 | نويسنده : امیر
رمان اگه گفتی من کیم3

تاريخ : شنبه یکم تیر 1392 | 11:0 | نويسنده : امیر

رمان اگه گفتی من کیم1

تاريخ : جمعه سی و یکم خرداد 1392 | 14:17 | نويسنده : امیر
خلاصه:بهار راد ۲۱ساله لیسانه معماری بر حسب عمل انجام شده مجبور به ازدواج زوری(البته زوریه زوری هم نه) با نوه ی دوست پدر بزرگش می شه اما چون پسره پول داره تصمیم کبری می گیره که اول خوب پسره(پرهام) بچاپه و بعد...

موضوع:کمدی،عشقی،اکشن،یکمم تخیلی(بزن بزنم زیاد داره)


ادامه مطلب


سایر قسمت های این رمان