رمان عشق و مانیا17

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:43 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا16

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:42 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا15

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:41 ] [ admin ]
[ ]

رمان خون وعشق14

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:41 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا13

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:40 ] [ admin ]
[ ]

رمان خون وعشق12

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:39 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا11

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:38 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا10

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:37 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا8و9

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:36 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا7

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:35 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا6

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:34 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا5

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:33 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا4

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:32 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا3

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:30 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا2

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:28 ] [ admin ]
[ ]

رمان عشق و مانیا1

رمان عشق ومانیا(رمان باعشق شدنیه)
نویسنده رمان: سمیرا

منبع رمان:۹۸ ها

خلاصه رمان:

یه دختری به اسم پریا یک شب که واقعا از خونه خسته شده میزنه بیرون واینم میدونه چه اتفاقی در انتظارشه ولی میره چون دیگه تحملش تموم شده میره بااینکه میدونه مهمترین چیزی که یه دختر داره ازش گرفته میشه میره واون شب میشه شروع یه زندگی جدید برای پریا ورود به زندگی یه پسر که ...

این رمان رو درخواست یکی  ازخوانندگان گزوشتم


ادامه مطلب
سایر قسمت های این رمان
برچسبها: رمان عشق و مانیا, دانلودرمان عشق و مانیا, دانلودرمان عشق و مانیا برای موبلایل, رمان باعشق شدنیه
[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:26 ] [ admin ]
[ ]